Chia sẻ lên:
Thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH

Mô tả chi tiết

Các căn cứ pháp lý thành lập công ty TNHH:

-  Luật doanh nghiệp 2014

-  Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp

Một số điểm mới so với Luật doanh nghiệp 2005:

 * Rút ngắn thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 03 ngày làm việc.

* Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty Cổ phần
Thành lập công ty Cổ phần