Chia sẻ lên:
Thành lập công ty Cổ phần

Thành lập công ty Cổ phần

Mô tả chi tiết

Theo quy định tại điều 23 của Luật doanh nghiệp 2014, hồ sơ thành lập công ty cổ phần được quy định như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty Cổ phần
Thành lập công ty Cổ phần